Fotoboek  

De jury heeft alle creaties bekeken en kwam tot een unanieme winnaar.

Bij deze winnaar (De Stokkies) was het motto “Is de corona voorbij dan krijg je een knuffel van mij” een thema wat bij deze tijd past en ze bouwen alvast een beetje aan de toekomst denken wij. Door de zelf gemaakte wagen met twee aanhangers vol met knuffels groot en klein, versierd met slingers en een groot bord met het motto erop.

De tweede prijs was voor de Zebra’s. Het was ook erg leuk gemaakt en helemaal zelf in elkaar geplakt en gezet door de zussen.

De derde prijs was voor de Frummelaers. Zij hebben zelf ook flink meegeholpen aan het bouwen van hun versierde skelter samen met opa.

De andere creaties waren zeer zeker ook erg leuk en het was ook goed te zien dat de kinderen bij de meeste ook zelf gebouwd hadden aan hun creatie. Er heeft in Wjeeldrecht in sommige huizen veel knutsel-, plak- en timmerwerk plaatsgevonden. Bedankt aan alle deelnemers voor jullie inzet. En de ouderen/ouders bedankt dat jullie in Wjeeldrecht het carnaval levend houden door de kids of kleinkinderen te helpen met bouwen.

Tot 2022.

     1        De Stokkies                       6        Bouw Broer en Zusje
2   De Zebra's   7   BC de Papagaai/2.0 papier
3   De Frummelaers   8   BC de Mini Kooi
4   Van Dijkes   9   De Schaopkes
5   Kleinkids en Opa den Heijer